Man Unad Zalaya mp3 Song Download - Ringtone and Lyrics

Man Unad Zalaya mp3 Song Download - Marathi song

man unad zalaya song download mp3, man unad zalaya marathi song download [ man unad zalaya mp3 song ] man unad zalaya marathi song download,man unad zalaya mp3 download.Man Unad Zalaya Ringtone Download

man unad zalaya ringtone download, man unad zalaya ringtone free download, man unad zalaya mp3 ringtone download.
Man Unad Zalaya Lyrics

मन शेंटी मेंटल झालंया तुझ्या साठी गं हे झुरतंया थोडं नॉटी-नॉटी हे झालंया तुझ्या साठी गं हे झुरतंया माग माग तुझ्या दिसभर खुळ्या गत पळतया गर गर फिरं डोक्यावर हे पडलया..
मन उनाड झालंया तुला फील करतया मन उनाड झालंया मन उनाड झालंया…

फोटू तुझा डोळ्यामधी आपलोड हाय ना तू हि मला कधी तरी रिप्लाय दे ना लई लई लाईक हे तुला करतया… माग माग तुझ्या दिसभर खुळ्या गत पळतया गर गर फिरं डोक्यावर हे पडलया…

मन उनाड झालंया तुला फील करतया मन उनाड झालंया मन उनाड झालंया…

फेस तुझा फुलावानी Swag हाय फाय गं लुक तुझा पाहून मी हैरान हाय गं (२ वेळा ) थोडं थोडं कळतंया थोडं वळतया माग माग तुझ्या दिसभर खुळ्या गत पळतया गर गर फिरं डोक्यावर हे पडलया..

मन उनाड झालंया तुला फील करतया मन उनाड झालंया मन उनाड झालंया….