Gratitude Meaning In Marathi - Gratitude मराठी अर्थ

Gratitude Meaning In Marathi - Gratitude  मराठी अर्थ


Gratitude - कृतज्ञता


Gratitude Meaning In Marathi,Gratitude  मराठी अर्थ


Gratitude Meaning In Marathi - कृतज्ञता  मराठी अर्थ

Gratitude / कृतज्ञता ही एक भावना आहे जी आपण तेव्हा अनुभवतो जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तीचे आभार मानत असतो किंवा कौतुक करत असतो.