Pulitzer Meaning In Marathi - पुलित्झर चा मराठी अर्थ

Pulitzer Meaning In Marathi - पुलित्झर चा मराठी अर्थ

Pulitzer Meaning In Marathi,पुलित्झर चा मराठी अर्थ


Pulitzer - पुलित्झर 

दरवर्षी अमेरिकेत पत्रकारिता, साहित्य आणि संगीत या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल पुरस्कार देण्यात येतात त्यापैकी पुलित्झर हा एक  पुरस्कार आहे. [ 1847-1911 ]

पुलित्झर यांनी पुलित्झर पुरस्काराची स्थापना केली.